>

Otwarte Fundusze Emerytalne

Nasza przyszłość?

kwi 01

Emerytura Każdy człowiek, który to pracuje zdaje sobie sprawę, że część jego pieniędzy jest przeznaczana na emeryturę, czyli na czas w którym to nie jesteśmy zdolni już do wykonywania danego zawodu, oraz pracy na rynku. Z tego też względu warto wyjaśnić że emerytura jest niekiedy zwana także jako renta starcza i oznacza ona świadczenie pieniężne, które to ma na swym głównym celu zabezpieczenie bytu na starość. Taka emerytura jest więc przeznaczona dla tych osób, które to mają podeszły wiek, dlatego też nie są już zdolne do wykonywania pracy zarobkowej. Warto także wspomnieć, że emerytura jest dla tych osób, które to nie mają zdolności do podjęcia pracy zarobkowej. Dodatkowo warto wspomnieć, ze dotyczy ona także tych osób, które to ją utraciły w znacznym stopniu, a dodatkowo nie mają żadnych możliwości, które to gwarantują im utrzymanie się. Wiek przechodzenia na emeryturę jest bardzo różnorodny, jednakże najniższy jest on a Rosji oraz na Ukrainie. Z kolei najwyższy wiek emerytalny jest w Norwegii. Polska leży pośrodku, ejdnakże warto powiedzieć, że ostatnio także w naszym państwie podniesiono wiek emerytarny. To budzi proteksty naszych pracowników, którzy walczą o przywrócenie dawnego wieku emerytalnego. Jednakze rząd bardzo niechętnie podchodzi do tego zagadnienia, dlatego też mamy do czynienia ze strajkami.

1 kwietnia 2013 | Kategoria: Emerytury
Tagi: , , , ,