>

Otwarte Fundusze Emerytalne

Nasza przyszłość?

kwi 15

Emerytura dla żołnierza Podobnie jak w przypadku policji, tak też w przypadku wojskowych, emerytura jest przyznawana na specjalnych warunkach. Przede wszystkim należy zapytać się komu takie świadczenia mogą być przyznane. Podstawowym kryterium do przyznania wojskowej emerytury jest co najmniej piętnaście lat służby w siłach zbrojnych RP. Jeśli dana osoba umrze, świadczenia te może otrzymać najbliższa rodzina żołnierza. Owe piętnaście lat nie oznacza wcale, że emerytura przysługuje się jedynie osobie stacjonującej przez cały czas w jednostce wojskowej. Oprócz takich przypadków emerytura wojskowa jest przyznawana również w przypadkach, gdy dana osoba działała w ruchu oporu – chodzi o działania zbrojne, gdy dana osoba walczyła przy boku armii sojuszniczej albo też w sytuacji, gdy dana osoba przebywała w jenieckim obozie lub była internowana. Są również takie sytuacje, w których mimo przepracowania w siłach zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej owych piętnastu lat, emerytura wojskowa się nie przysługuje. Chodzi mianowicie o takie sytuacje, w których dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za popełnienie przestępstwa przed faktem zwolnienia ze służby. Wszystkim pozostałym osobom, które przebywały w czynnej służbie wojskowej przez piętnaście lat prawo do wojskowej emerytury jak najbardziej się należy.

15 kwietnia 2013 | Kategoria: Emerytury, OFE
Tagi: , , , , ,
kwi 01

Emerytura Każdy człowiek, który to pracuje zdaje sobie sprawę, że część jego pieniędzy jest przeznaczana na emeryturę, czyli na czas w którym to nie jesteśmy zdolni już do wykonywania danego zawodu, oraz pracy na rynku. Z tego też względu warto wyjaśnić że emerytura jest niekiedy zwana także jako renta starcza i oznacza ona świadczenie pieniężne, które to ma na swym głównym celu zabezpieczenie bytu na starość. Taka emerytura jest więc przeznaczona dla tych osób, które to mają podeszły wiek, dlatego też nie są już zdolne do wykonywania pracy zarobkowej. Warto także wspomnieć, że emerytura jest dla tych osób, które to nie mają zdolności do podjęcia pracy zarobkowej. Dodatkowo warto wspomnieć, ze dotyczy ona także tych osób, które to ją utraciły w znacznym stopniu, a dodatkowo nie mają żadnych możliwości, które to gwarantują im utrzymanie się. Wiek przechodzenia na emeryturę jest bardzo różnorodny, jednakże najniższy jest on a Rosji oraz na Ukrainie. Z kolei najwyższy wiek emerytalny jest w Norwegii. Polska leży pośrodku, ejdnakże warto powiedzieć, że ostatnio także w naszym państwie podniesiono wiek emerytarny. To budzi proteksty naszych pracowników, którzy walczą o przywrócenie dawnego wieku emerytalnego. Jednakze rząd bardzo niechętnie podchodzi do tego zagadnienia, dlatego też mamy do czynienia ze strajkami.

1 kwietnia 2013 | Kategoria: Emerytury
Tagi: , , , ,
mar 29

Nowy pomysł, nowe obawy Pomysł jest dosyć świeży i jeszcze wywołuje wśród Polaków gorące dyskusje. Chodzi mianowicie o najnowszą reformę emerytalną, która podwyższa wiek emerytalny oraz ogranicza pewne obowiązujące dotychczas przywileje. Podstawowym założeniem tejże reformy jest podwyższenie wieku emerytalnego do 67 lat. Dotyczy to zarówno mężczyzn jak i kobiet. Podwyższanie wieku emerytalnego będzie następować stopniowo. Począwszy od roku 2013 co 4 miesiące, wiek emerytalny ma być podnoszony o 1 miesiąc. W ten sposób mężczyźni osiągną wiek emerytalny 67 w roku 2020, a kobiety w roku 2040. Na chwilę obecną reforma ta nie dotyczy więc kobiet, które mają obecnie 59 lat oraz mężczyzn, którzy ukończyli już 64 rok życia. Reforma przewiduje również możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę, gdy kobieta osiągnie 62 rok życia i posiada co najmniej 35 lat stażu ubezpieczeniowego. Dla mężczyzn ten wiek wynosi 65 lat oraz 40 lat stażu ubezpieczeniowego. Oczywiście do czasu osiągnięcia pełnego wieku emerytalnego kwota wypłacanych świadczeń jest nieco niższa. Wysokość emerytury w tym okresie wynosiłaby 50 procent całości świadczenia. Niewątpliwie jednak obywatelom polskim te zmiany nie są w smak. Cóż jednak pozostaje jak je zaakceptować, gdyż jakiekolwiek protesty w tej sytuacji nie mają najmniejszego sensu.

29 marca 2013 | Kategoria: OFE
Tagi: , , , , ,
lut 28

Wcześniejszy odpoczynek po pracy Pracujemy wiele lat i kiedy już zbliża się okres emerytalny, to tym bardziej chcemy jak najszybciej odpocząć od naszej pracy. Wiele osób decyduje się na skorzystanie z tzw. emerytury wcześniejszej. Od tego roku pewne przepisy dotyczące zasad przechodzenia na wcześniejszą emeryturę się nieco zmieniły. Wcześniej było nieco trudniej. Od tego roku bowiem weszła pewna bardzo istotna zmiana. Aby mieć prawo do wcześniejszej emerytury, nie trzeba już rozwiązywać swojego dotychczasowego stosunku pracy. Jeśli ktoś przez całe życie pracował na umowę etatową, to nie ma to aż takiego znaczenia jak w przypadku osób, które pracowały na inne umowy. Pojęcie to dotyczy tych umów, w wyniku których nie były wystawiane świadectwa pracy oraz specjalne świadectwa potwierdzające pracę w szczególnie trudnych warunkach. Wcześniejsza emerytura przysługuje się osobom, które złożą odpowiednie dokumenty, w tym głównie wniosek przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Można jeszcze mówić o emeryturze częściowej. W tym przypadku osoba starająca się o takie świadczenie powinna przede wszystkim udokumentować co najmniej 35 lat okresu składkowego i nieskładkowego. Z pewnością i z tej możliwości korzysta obecnie bardzo dużo osób. Oczywiście nie wszystkie osoby mają przyznane te świadczenia i na korzystną decyzję trzeba czasem czekać bardzo długo.

28 lutego 2013 | Kategoria: OFE
Tagi: , , , ,