>

Otwarte Fundusze Emerytalne

Nasza przyszłość?

kwi 09

Jaki system takie emerytury Chyba już nikt w naszym kraju nie marzy o tym, że jego emerytura będzie pozwalała mu, tak jak emerytowi niemieckiemu na zwiedzanie świata, na realizowaniu swoich marzeń. A takie obrazy były przedstawiane w niejednym medium jeszcze nie tak dawno w roku 1997, kiedy była wprowadzana przez rząd Jerzego Buzka reforma emerytalna. Samo założenie tej reformy było całkiem dobre – każdy miał mieć indywidualne konto emerytalne i na nim byłyby odkładane pieniądze na przyszłą emeryturę. Wysokość przyszłej emerytury była by uzależniona od wysokości składek, długości okresu składkowego i oczywiście od jakości zarządzania tymi pieniędzmi. Jednak dla zarządzania naszymi pieniędzmi powołano twór, który już raz próbowano w Chile i nie bardzo to wyszło. Otwarty Fundusz Emerytalny miał być zarządzany przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne, które najczęściej należały do banków. Jak to w świecie finansów bywa w przepisach ustawy było więcej zabezpieczenia interesów właśnie PTE jak ubezpieczonych. Do najbardziej kontrowersyjnych należało o, że nie było w nich zawarte nic co by określało długość okresu wypłacania świadczeń emerytalnych. Ponadto niezależnie od efektów finansowych PTE mogą sobie wypłacać całkiem spore sumy z tytułu obsługi kont, prowizji oraz kosztów jakie ponoszą. Tak naprawdę więc nie są zmuszone do dobrego zarządzania powierzonymi pieniędzmi.

9 kwietnia 2013 | Kategoria: Wady i zalety
Tagi: , , , ,
sty 13

Jak nie OFE to co? Wielu specjalistów sądzi, że trzeba jak najszybciej ponownie przeprowadzić reformę systemu emerytalnego. Specjaliści nie tylko rządowi uważają, że trzeba zlikwidować Otwarty Fundusz Emerytalny i opracować system bardziej przejrzysty, dzięki któremu środki zgromadzone ze składek emerytalnych będą na tyle wysokie, że emerytury jakie będą wypłacane będą pozwalały na godne życie. Nie wielu jednak pamięta, że właśnie Otwarty Fundusz Emerytalny został powołany dokładnie w tym samym celu. Jednak szybko się okazało, że podczas układania przepisów ustawy regulujących działanie OFE nie znalazły się zapisy, które pozwoliłyby na lepszą kontrolę towarzystw zarządzających OFE, na zmniejszenie kosztów funkcjonowania tych Towarzystw, nawet na długość wypłacania emerytur ze zgromadzonych funduszy. Żadne towarzystwo, które się zajmuje zarządzaniem składkami emerytalnymi nie jest tak na prawdę zainteresowane dobrym inwestowaniem powierzonych pieniędzy, gdyż niezależnie od uzyskiwanych wyników mają prawo do pobierania bardzo wysokich opłat i prowizji za samo prowadzenie kont. Powoduje to, że lepiej by można było odkładać na lokaty bankowe pieniądze pochodzące ze składek emerytalnych samodzielnie, niż powierzać je Powszechnym Towarzystwom Emerytalnym. Byłoby taniej i bezpieczniej, a zyski mogłyby być większe.

13 stycznia 2013 | Kategoria: Przyszłość
Tagi: , , , , ,