>

Otwarte Fundusze Emerytalne

Nasza przyszłość?

kwi 15

Emerytura dla żołnierza Podobnie jak w przypadku policji, tak też w przypadku wojskowych, emerytura jest przyznawana na specjalnych warunkach. Przede wszystkim należy zapytać się komu takie świadczenia mogą być przyznane. Podstawowym kryterium do przyznania wojskowej emerytury jest co najmniej piętnaście lat służby w siłach zbrojnych RP. Jeśli dana osoba umrze, świadczenia te może otrzymać najbliższa rodzina żołnierza. Owe piętnaście lat nie oznacza wcale, że emerytura przysługuje się jedynie osobie stacjonującej przez cały czas w jednostce wojskowej. Oprócz takich przypadków emerytura wojskowa jest przyznawana również w przypadkach, gdy dana osoba działała w ruchu oporu – chodzi o działania zbrojne, gdy dana osoba walczyła przy boku armii sojuszniczej albo też w sytuacji, gdy dana osoba przebywała w jenieckim obozie lub była internowana. Są również takie sytuacje, w których mimo przepracowania w siłach zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej owych piętnastu lat, emerytura wojskowa się nie przysługuje. Chodzi mianowicie o takie sytuacje, w których dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za popełnienie przestępstwa przed faktem zwolnienia ze służby. Wszystkim pozostałym osobom, które przebywały w czynnej służbie wojskowej przez piętnaście lat prawo do wojskowej emerytury jak najbardziej się należy.

15 kwietnia 2013 | Kategoria: Emerytury, OFE
Tagi: , , , , ,
lut 16

Wyższa emerytura Niektóre osoby, które obecnie wchodzą w wiek emerytalny, mają szansę, aby otrzymać nieco większe świadczenia. Do tych osób wliczają się dwie kategorie. Pierwsza z nich to osoby, które urodziły się do dnia 31.12. 1948. i są uprawnione do emerytur wcześniejszych. Jeśli po przyznaniu tejże wcześniejszej emerytury, osoby te nadal będą przez co najmniej 30 miesięcy podlegać społecznemu ubezpieczeniu, mają prawo do wyższej emerytury. Druga kategoria ludzi to kobiety urodzone po 1 stycznia 1949 roku. Jeśli te kobiety zdecydują się przejść na wcześniejszą emeryturę obliczaną na dotychczasowych zasadach, to w wieku lat 60 mogą się starać o pełny wymiar emerytalny z tytuły osiągniętego wieku. Jest to niewątpliwie szansa dla tych ludzi, aby mieć nieco większe świadczenia i jak pokazują statystyki, większość osób stara się raczej korzystać z tych przywilejów. Wszakże nikt chyba nie podaruje za darmo swoich dochodów, które były ciężko wypracowane przez wiele lat. Ta sytuacja dotyczy oczywiście osób starszych. W przyszłości wątpliwe jest, aby było możliwe ubieganie się o wyższe stawki emerytur. Wszakże polityka emerytalna państwa dąży do tego, aby świadczenia po uzyskaniu odpowiedniego wieku wcale nie były aż tak wysokie. Dąży się bowiem do tego, aby skłonić ludzi do dodatkowego oszczędzania na czasy emerytalne.

16 lutego 2013 | Kategoria: Emerytury
Tagi: , , , ,
sty 11

Wyjątkowe emerytury Istnieje powszechne przekonanie, że górnikom to się wyjątkowo udało. Kilkadziesiąt lat pracy albo i mniej i mogą już przejść na emeryturę. W dodatku świadczenia, jakie dostają, są nieraz wielokrotnie wyższe od osób, które pracują za dużo niższe stawki, ale za to o wiele dłużej. I gdzie tu jest sprawiedliwość. Jednakże trzeba zaznaczyć, że praca górnika dołowego jest bardzo trudnym zajęciem i tak naprawdę wysoka emerytura, jaka mu przysługuje wcale nie jest na wyrost. Tak naprawdę nie ma czego zazdrościć, gdyż nie jest łatwo każdego dnia pracować w ciemności z narażeniem swojego życia. Podobnie jak górnicy, można powiedzieć, że bardzo dobrze się mają ci, którzy stanowili kiedyś służby mundurowe albo też wojskowi. To kolejna grupa pracowników, która nie musi pracować długimi latami aż osiągnie wiek emerytalny. W tym przypadku piętnaście lat wystarczało do tego, by móc przejść na świadczenia emerytalne. Do tego wszystkiego w tak młodym wieku można było jeszcze podjąć jakąś pracę zarobkową i większość tychże osób właśnie w taki sposób postępowało. Jak więc widać, trzeba było się ustawić i wybrać taki zawód, aby móc dużo szybciej pójść na emeryturę, a przy okazji mieć te świadczenia dosyć wysokie. Te przywileje powoli odchodzą z polskiej rzeczywistości, ale niemniej ci, którzy zdążyli skorzystać, dzisiaj mogą spać spokojnie. Mają swój wcale niemały dochód.

11 stycznia 2013 | Kategoria: ZUS
Tagi: , , , ,