>

Otwarte Fundusze Emerytalne

Nasza przyszłość?

kwi 01

Emerytura Każdy człowiek, który to pracuje zdaje sobie sprawę, że część jego pieniędzy jest przeznaczana na emeryturę, czyli na czas w którym to nie jesteśmy zdolni już do wykonywania danego zawodu, oraz pracy na rynku. Z tego też względu warto wyjaśnić że emerytura jest niekiedy zwana także jako renta starcza i oznacza ona świadczenie pieniężne, które to ma na swym głównym celu zabezpieczenie bytu na starość. Taka emerytura jest więc przeznaczona dla tych osób, które to mają podeszły wiek, dlatego też nie są już zdolne do wykonywania pracy zarobkowej. Warto także wspomnieć, że emerytura jest dla tych osób, które to nie mają zdolności do podjęcia pracy zarobkowej. Dodatkowo warto wspomnieć, ze dotyczy ona także tych osób, które to ją utraciły w znacznym stopniu, a dodatkowo nie mają żadnych możliwości, które to gwarantują im utrzymanie się. Wiek przechodzenia na emeryturę jest bardzo różnorodny, jednakże najniższy jest on a Rosji oraz na Ukrainie. Z kolei najwyższy wiek emerytalny jest w Norwegii. Polska leży pośrodku, ejdnakże warto powiedzieć, że ostatnio także w naszym państwie podniesiono wiek emerytarny. To budzi proteksty naszych pracowników, którzy walczą o przywrócenie dawnego wieku emerytalnego. Jednakze rząd bardzo niechętnie podchodzi do tego zagadnienia, dlatego też mamy do czynienia ze strajkami.

1 kwietnia 2013 | Kategoria: Emerytury
Tagi: , , , ,
lis 30

Co dalej z naszymi emeryturami? Jak kraj długi i szeroki wszyscy usłyszeli przerażeni, że pieniędzy odłożonych na kontach indywidualnych w Otwartych Funduszach Emerytalnych starczy jedynie na wypłacania emerytur przez 10 lat. A co dalej będzie z emerytami? Mają umierać, albo się uczyć żyć za pieniądze, które do przeżycia raczej nie wystarczą. Fundusze Emerytalne przecież zostały powołane, żeby pieniądze jakie były przeznaczone na ich konta inwestowały w taki sposób, by przyszłe emerytury pozwoliły na spokojne życie, a szybko się okazało, ze odprowadzane przez ZUS do konta OFE pieniądze szły głównie na budowę i wynajmowanie siedzib Funduszy, na pensje prezesów oraz licznych i całkiem nieźle opłacanych pracowników. Jedynym pocieszeniem jest to, że w przypadku śmierci osoby, która jest ubezpieczona we wspomnianych funduszach połowę tego co zostało na koncie odłożone. Jednak to jest właśnie jedyne pocieszenie. Trzeba sobie powiedzieć, że umowy z OFE były skonstruowane w taki sposób, e osoba, na koncie której są odkładane jej pieniądze nie ma żadnego wpływu na to jak jej pieniądze są inwestowane. Jaki jest więc sens umieszczania funduszy emerytalnych w OFE. Równie dobrze będzie odkładanie tych pieniędzy w całości przez osoby zainteresowane i inwestowanie w taki sposób, w jaki będzie mu przynosić jak największe zyski.

30 listopada 2012 | Kategoria: Emerytury
Tagi: , , , ,