>

Otwarte Fundusze Emerytalne

Nasza przyszłość?

kwi 15

Emerytura dla żołnierza Podobnie jak w przypadku policji, tak też w przypadku wojskowych, emerytura jest przyznawana na specjalnych warunkach. Przede wszystkim należy zapytać się komu takie świadczenia mogą być przyznane. Podstawowym kryterium do przyznania wojskowej emerytury jest co najmniej piętnaście lat służby w siłach zbrojnych RP. Jeśli dana osoba umrze, świadczenia te może otrzymać najbliższa rodzina żołnierza. Owe piętnaście lat nie oznacza wcale, że emerytura przysługuje się jedynie osobie stacjonującej przez cały czas w jednostce wojskowej. Oprócz takich przypadków emerytura wojskowa jest przyznawana również w przypadkach, gdy dana osoba działała w ruchu oporu – chodzi o działania zbrojne, gdy dana osoba walczyła przy boku armii sojuszniczej albo też w sytuacji, gdy dana osoba przebywała w jenieckim obozie lub była internowana. Są również takie sytuacje, w których mimo przepracowania w siłach zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej owych piętnastu lat, emerytura wojskowa się nie przysługuje. Chodzi mianowicie o takie sytuacje, w których dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za popełnienie przestępstwa przed faktem zwolnienia ze służby. Wszystkim pozostałym osobom, które przebywały w czynnej służbie wojskowej przez piętnaście lat prawo do wojskowej emerytury jak najbardziej się należy.

15 kwietnia 2013 | Kategoria: Emerytury, OFE
Tagi: , , , , ,
kwi 01

Emerytura Każdy człowiek, który to pracuje zdaje sobie sprawę, że część jego pieniędzy jest przeznaczana na emeryturę, czyli na czas w którym to nie jesteśmy zdolni już do wykonywania danego zawodu, oraz pracy na rynku. Z tego też względu warto wyjaśnić że emerytura jest niekiedy zwana także jako renta starcza i oznacza ona świadczenie pieniężne, które to ma na swym głównym celu zabezpieczenie bytu na starość. Taka emerytura jest więc przeznaczona dla tych osób, które to mają podeszły wiek, dlatego też nie są już zdolne do wykonywania pracy zarobkowej. Warto także wspomnieć, że emerytura jest dla tych osób, które to nie mają zdolności do podjęcia pracy zarobkowej. Dodatkowo warto wspomnieć, ze dotyczy ona także tych osób, które to ją utraciły w znacznym stopniu, a dodatkowo nie mają żadnych możliwości, które to gwarantują im utrzymanie się. Wiek przechodzenia na emeryturę jest bardzo różnorodny, jednakże najniższy jest on a Rosji oraz na Ukrainie. Z kolei najwyższy wiek emerytalny jest w Norwegii. Polska leży pośrodku, ejdnakże warto powiedzieć, że ostatnio także w naszym państwie podniesiono wiek emerytarny. To budzi proteksty naszych pracowników, którzy walczą o przywrócenie dawnego wieku emerytalnego. Jednakze rząd bardzo niechętnie podchodzi do tego zagadnienia, dlatego też mamy do czynienia ze strajkami.

1 kwietnia 2013 | Kategoria: Emerytury
Tagi: , , , ,
mar 28

Zarządzanie funduszem Z samego założenia Otwarte Fundusze Emerytalne miały być źródłem dochodów Polaków na przyszłej emeryturze. Miało to być nieco więcej niż z ZUS-u, ale oczywiście nie na tyle, by móc spać spokojnie. Tak różowo to wyglądało to jedynie w telewizyjnych reklamach. Faktycznie to na tym całym procederze bardzo duże dochody uzyskiwały Polskie Towarzystwa Emerytalne. Część składek, które trafiały do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, miało i trafiało na konta poszczególnych klientów. Jednakże znaczna część tych składek była i jest pochłaniana przez opłaty na rzecz zarządzania konkretnym funduszem. Z założenia opłaty te były i są nieco inne w każdym z funduszy i wraz z upływem czasu od podpisania przez klienta umowy, te składki na zarządzanie powinny stopniowo maleć. Czy jednak w tej sytuacji, kiedy przyszłość istnienia wszystkich Otwartych Funduszy Emerytalnych jest zagrożona, te wszystkie opłaty na zarządzanie mają sens? Dla samych funduszy i osób tam pracujących na pewno, ale z punktu widzenia klienta, może on się poczuć zdecydowanie wyprowadzony w pole. Jego pieniądze, które miały zarabiać na jego emeryturę zostały roztrwonione na jakieś opłaty za zarządzanie, kupowanie jednostek, z których w tej chwili niewiele wynika, a do tego być może wszystkie te środki, które są zgromadzone na jego koncie wrócą ponownie do ZUS-u.

28 marca 2013 | Kategoria: Emerytury
Tagi: , , , ,
lut 16

Wyższa emerytura Niektóre osoby, które obecnie wchodzą w wiek emerytalny, mają szansę, aby otrzymać nieco większe świadczenia. Do tych osób wliczają się dwie kategorie. Pierwsza z nich to osoby, które urodziły się do dnia 31.12. 1948. i są uprawnione do emerytur wcześniejszych. Jeśli po przyznaniu tejże wcześniejszej emerytury, osoby te nadal będą przez co najmniej 30 miesięcy podlegać społecznemu ubezpieczeniu, mają prawo do wyższej emerytury. Druga kategoria ludzi to kobiety urodzone po 1 stycznia 1949 roku. Jeśli te kobiety zdecydują się przejść na wcześniejszą emeryturę obliczaną na dotychczasowych zasadach, to w wieku lat 60 mogą się starać o pełny wymiar emerytalny z tytuły osiągniętego wieku. Jest to niewątpliwie szansa dla tych ludzi, aby mieć nieco większe świadczenia i jak pokazują statystyki, większość osób stara się raczej korzystać z tych przywilejów. Wszakże nikt chyba nie podaruje za darmo swoich dochodów, które były ciężko wypracowane przez wiele lat. Ta sytuacja dotyczy oczywiście osób starszych. W przyszłości wątpliwe jest, aby było możliwe ubieganie się o wyższe stawki emerytur. Wszakże polityka emerytalna państwa dąży do tego, aby świadczenia po uzyskaniu odpowiedniego wieku wcale nie były aż tak wysokie. Dąży się bowiem do tego, aby skłonić ludzi do dodatkowego oszczędzania na czasy emerytalne.

16 lutego 2013 | Kategoria: Emerytury
Tagi: , , , ,