>

Otwarte Fundusze Emerytalne

Nasza przyszłość?

Wpisy z kategorii ‘Wady i zalety’

kwi 09

Jaki system takie emerytury Chyba już nikt w naszym kraju nie marzy o tym, że jego emerytura będzie pozwalała mu, tak jak emerytowi niemieckiemu na zwiedzanie świata, na realizowaniu swoich marzeń. A takie obrazy były przedstawiane w niejednym medium jeszcze nie tak dawno w roku 1997, kiedy była wprowadzana przez rząd Jerzego Buzka reforma emerytalna. Samo założenie tej reformy było całkiem dobre – każdy miał mieć indywidualne konto emerytalne i na nim byłyby odkładane pieniądze na przyszłą emeryturę. Wysokość przyszłej emerytury była by uzależniona od wysokości składek, długości okresu składkowego i oczywiście od jakości zarządzania tymi pieniędzmi. Jednak dla zarządzania naszymi pieniędzmi powołano twór, który już raz próbowano w Chile i nie bardzo to wyszło. Otwarty Fundusz Emerytalny miał być zarządzany przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne, które najczęściej należały do banków. Jak to w świecie finansów bywa w przepisach ustawy było więcej zabezpieczenia interesów właśnie PTE jak ubezpieczonych. Do najbardziej kontrowersyjnych należało o, że nie było w nich zawarte nic co by określało długość okresu wypłacania świadczeń emerytalnych. Ponadto niezależnie od efektów finansowych PTE mogą sobie wypłacać całkiem spore sumy z tytułu obsługi kont, prowizji oraz kosztów jakie ponoszą. Tak naprawdę więc nie są zmuszone do dobrego zarządzania powierzonymi pieniędzmi.

9 kwietnia 2013 | Kategoria: Wady i zalety
Tagi: , , , ,
lut 11

Policyjny odpoczynek Nikt nie wątpi w to, że praca policji jest obciążona pewnymi zagrożeniami. Dlatego też mają oni możliwość przechodzenia na wcześniejszą emeryturę już po piętnastu latach służby. Oczywiście po tym czasie nie ma możliwości, aby wysokość świadczeń była pełna. Jeśli zatem któryś z funkcjonariuszy zdecyduje się przejść na wcześniejsze świadczenia emerytalne po 15 latach otrzyma 40% emerytury. Z każdym następnym rokiem, w którym dana osoba miałaby przejść na emeryturę wysokość świadczenia wzrasta o 2,6%. Liczba ta obowiązuje także w przypadku, gdy przed podjęciem służby dana osoba pracowała gdzieś wcześniej i miała odprowadzane składki. Liczy się jednak w taki przypadku maksymalnie trzy lata tego okresu składkowego przed podjęciem służby w policji. W przypadku dłuższego okresu, kwota procentowa spada o połowę. W przypadku okresów nieskładkowych poprzedzających pracę w policji, wysokość świadczeń po przejściu na emeryturę policyjną wynosi 0,7% za każdy rok. Ważnym aspektem zapisu ustawy jest niemożność przekroczenia 75% wysokości pełnych świadczeń w okresie przed osiągnięciem pełnego wieku emerytalnego. Na chwilę obecną wchodzą pewne zmiany w zakresie przyznawania wcześniejszych emerytur policjantom, dlatego też wielu z nich, którzy pracują już w tej służbie długo, przechodzi na wcześniejsze świadczenia.

11 lutego 2013 | Kategoria: Emerytury, Wady i zalety
Tagi: , , , ,
lut 11

Wysokie emerytury to nie z OFE Założenie reformy emerytalnej przeprowadzonej przez rządy AWS pod przewodnictwem prof. Jerzego Buzka zakładały, że składka emerytalna nie będzie trafiała już w całości do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ale częściowo do nowego tworu, który został powołany Ustawą z dnia 28.08.1997 roku o Organizacji i Funkcjonowaniu Otwartych Funduszy Emerytalnych. Z założenia OFE było powołane w celu wspomożenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który w tych czasach nie był zbyt wydajny w zarządzaniu składkami emerytalnymi. Zarządzanie miało to być bardziej przejrzyste, ponieważ każdy kto był zobowiązany do podpisania umowy z jednym z wielu OFE miał założone indywidualne konto na które wpływały pieniądze i którymi zarząd OFE miał obracać w taki sposób, by przynosiły jak największy zysk dla ubezpieczonego. Jak to bywa w naszym kraju, to co było założone nie zawsze może się sprawdzić w życiu. Po pierwsze, szybko wyszło na jaw, że stopy zysku, które uzyskiwały OFE nie były zbyt wysokie, a do tego kiedy odliczy się jeszcze prowizje, które były naliczane niezależnie od tego czy OFE miało zysk czy nie dodatkowo nie wpływało na morale ubezpieczonych pozytywnie. Okazało się też, że nikt kto opracowywał ustawę nie pomyślał o tym, aby zawrzeć w niej przepisy regulujące długość wypłacania emerytur z OFE, ani ich minimalnej wysokości. Jeśli ktoś jeszcze liczy na wysokie emerytury z OFE może o nich zapomnieć.

11 lutego 2013 | Kategoria: Wady i zalety
Tagi: , , , ,
sty 23

Czy warto liczyć na dobre emerytury z OFE? Każdy kto pracuje, liczy na to, że po zakończeniu pracy otrzyma godne zaopatrzenie emerytalne. Taki status miała gwarantować reforma emerytalna przeprowadzona w roku 1997. Na jej podstawie nasza składka emerytalna była podzielona pomiędzy Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który już wcześniej zajmował się zarządzaniem pieniędzmi ze składek oraz nowy twór jaki stworzono czyli Otwarty Fundusz Emerytalny. Składki jakie trafiają do OFE miałby być przelewane na konta indywidualne prowadzone przez jedno z wielu powstałych Powszechnych Towarzystw Emerytalnych (PTE). To tak dokładnie PTE był powołany do zarządzania OFE. Jego pracownicy mieli i mają dbać o to, by pieniądze, które są przelewane na nasze konta rosły w sposób pozwalający na otrzymywanie wysokich emerytur w przyszłości. Jednak brak odpowiednich przepisów sprawiły, że tak naprawdę PTE nie miały w interesie pomnażania naszych pieniędzy na przyszłe emerytury. Niezależnie bowiem od tego jaki zysk osiągnęły mogły i w dalszym ciągu mogą z naszych składek pobierać opłaty za prowadzenie kont, na wypłaty dla swoich pracowników, czy też prowizje za wszelkie operacje finansowe, które są przeprowadzane z naszych indywidualnych kont. A jednocześnie żaden z ubezpieczonych nie ma wpływu na to co, w jaki sposób jego pieniądze są inwestowane. Jeśli ktoś więc w dalszym ciągu liczy na to, że dostanie wysoką emeryturę z OFE, to jest niepoprawnym marzycielem.

23 stycznia 2013 | Kategoria: Wady i zalety
Tagi: , , , ,