>

Otwarte Fundusze Emerytalne

Nasza przyszłość?

Wpisy z kategorii ‘Przyszłość’

mar 20

Dlaczego OFE nie działa jak należy? Naszymi składkami emerytalnymi od roku 1997, na mocy ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych zarządzają do spółki Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Powszechne Towarzystwa Emerytalne. Wprowadzony system przez rząd profesora Jerzego Buzka miał zastąpić niewydajny system odziedziczony z poprzedniego systemu gospodarczo społecznego. Zmiana ta miała spowodować, ze system byłby bardziej przejrzysty również dla osób ubezpieczonych. Każdy ubezpieczony miał mieć założone konto na które byłyby przelewane pieniądze ze składek emerytalnych, a zarządzający OFE mieli zadbać by pieniądze te były jak najlepiej inwestowane. Wysokość emerytury miały być zależne wg nowej reformy nie tylko od długości odkładania składek, ale również od tego ile faktycznie zarabiało się przez cały okres zatrudnienia, a nie tylko od ostatnich lat lub tez miesięcy. Niestety, oprócz zmiany systemu, zapomniano o tym, że trzeba również zwiększyć nie tylko ilość zarządzających składkami, ale również podnieść wysokość samych składek. Ponadto nikt nie zadbał o to, żeby ubezpieczeni mieli również wpływ na to co się z pieniędzmi dzieje. Towarzystwa zarządzające OFE bardzo często szły po najmniejszej linii oporu i zamiast inwestować lokowali pieniądze w Obligacjach Skarbu Państwa. Działo się tak dlatego, że niezależnie od wyników jakie przynosiło inwestowanie, PTE mogły sobie wypłacać prowizje za prowadzenie kont, za wykonywanie operacji.

20 marca 2013 | Kategoria: Przyszłość
Tagi: , , , ,
sty 13

Jak nie OFE to co? Wielu specjalistów sądzi, że trzeba jak najszybciej ponownie przeprowadzić reformę systemu emerytalnego. Specjaliści nie tylko rządowi uważają, że trzeba zlikwidować Otwarty Fundusz Emerytalny i opracować system bardziej przejrzysty, dzięki któremu środki zgromadzone ze składek emerytalnych będą na tyle wysokie, że emerytury jakie będą wypłacane będą pozwalały na godne życie. Nie wielu jednak pamięta, że właśnie Otwarty Fundusz Emerytalny został powołany dokładnie w tym samym celu. Jednak szybko się okazało, że podczas układania przepisów ustawy regulujących działanie OFE nie znalazły się zapisy, które pozwoliłyby na lepszą kontrolę towarzystw zarządzających OFE, na zmniejszenie kosztów funkcjonowania tych Towarzystw, nawet na długość wypłacania emerytur ze zgromadzonych funduszy. Żadne towarzystwo, które się zajmuje zarządzaniem składkami emerytalnymi nie jest tak na prawdę zainteresowane dobrym inwestowaniem powierzonych pieniędzy, gdyż niezależnie od uzyskiwanych wyników mają prawo do pobierania bardzo wysokich opłat i prowizji za samo prowadzenie kont. Powoduje to, że lepiej by można było odkładać na lokaty bankowe pieniądze pochodzące ze składek emerytalnych samodzielnie, niż powierzać je Powszechnym Towarzystwom Emerytalnym. Byłoby taniej i bezpieczniej, a zyski mogłyby być większe.

13 stycznia 2013 | Kategoria: Przyszłość
Tagi: , , , , ,
gru 31

Ucieczka w odpoczynek W polskim systemie emerytalnym istnieje taka formuła jak emerytura pomostowa. Nie przysługuje ona oczywiście wszystkim ludziom, ale jedynie wybranym, którzy spełniają określone warunki. Zasadniczo z tego typu świadczeń mogą korzystać osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1948 roku, a wiek który osiągnęły wynosi odpowiednio 55 lat dla kobiet i 60 dla mężczyzn. Bardzo ważnym aspektem w takiej sytuacji jest również wykazanie faktu, iż przez pewien czas i to wcale nie musi być cały okres zatrudnienia, pracował on/ona w warunkach trudnych i szkodliwych. Co można zatem uznać za owe warunki szkodliwe? Przede wszystkim chodzi o wykonywanie ciężkiej pracy w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego, związane z bardzo dużym obciążeniem statycznym, prace w kanałach podziemnych czy też prace garbarskie. Można też do tych warunków zaliczyć pracę w trudnym mikroklimacie. Okres, którym dana osoba powinna się w tej sytuacji wykazać to co najmniej 15 lat. Okres składkowy i nieskładkowy musi wynosić co najmniej 20 lat dla kobiet oraz 25 dla panów. Jeśli ten okres krótszy, przejście na emeryturę pomostową nie jest możliwe. Z tej procedury skorzystało już w Polsce bardzo wiele osób. Jest to w sposób szczególny kojarzone z górnictwem, aczkolwiek nie ogranicza się jedynie do tego zawodu. Emerytura pomostowa przysługuje większej grupie zawodowej.

31 grudnia 2012 | Kategoria: Przyszłość
Tagi: , , , ,
gru 30

Rolnik na emeryturze Nikomu chyba nie trzeba udowadniać, że praca rolnika jest bardzo ciężką i też należy mu się za nią godziwa emerytura po osiągnięciu określonego wieku. I tak też jest, o ile oczywiście dany rolnik jest ubezpieczony w KRUS-ie. Jest to swoisty odpowiednik ZUS- u. Taka emerytura może zostać przyznana osobie, która po pierwsze osiągnęła określony wiek emerytalny i jednocześnie też podlegał rolniczemu ubezpieczeniu przez okres co najmniej 25 lat. Emerytura z KRUS- u może również przysługiwać osobie blisko spokrewnionej rolnikowi, która po nim dziedziczy. W ustawie mamy jeszcze jeden zapis, który skutkuje możliwością przyznania emerytury rolniczej. W tym przypadku muszą być bezwzględnie spełnione trzy warunki naraz. Przede wszystkim dana osoba musi osiągnąć wiek 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn. Drugi warunek, który trzeba spełnić to okres podlegania ubezpieczeniu, który musi wynosić co najmniej trzydzieści lat. Ostatnim z warunków do tego, aby otrzymać emeryturę rolniczą jest zaprzestanie gospodarowania na roli w sensie zaprzestania działalności rolniczej. W przypadku emerytur rolniczych mamy również możliwość przejścia na wcześniejsze świadczenia, ale w ubiegłym roku zostały wprowadzone w tej kwestii pewne ograniczenia. Do wcześniejszej emerytury mają prawo osoby, które wcześniej wymienione warunki spełnią do końca 2017 roku.

30 grudnia 2012 | Kategoria: Przyszłość, Wady i zalety
Tagi: , , , ,