>

Otwarte Fundusze Emerytalne

Nasza przyszłość?

Wpisy z kategorii ‘OFE’

kwi 15

Emerytura dla żołnierza Podobnie jak w przypadku policji, tak też w przypadku wojskowych, emerytura jest przyznawana na specjalnych warunkach. Przede wszystkim należy zapytać się komu takie świadczenia mogą być przyznane. Podstawowym kryterium do przyznania wojskowej emerytury jest co najmniej piętnaście lat służby w siłach zbrojnych RP. Jeśli dana osoba umrze, świadczenia te może otrzymać najbliższa rodzina żołnierza. Owe piętnaście lat nie oznacza wcale, że emerytura przysługuje się jedynie osobie stacjonującej przez cały czas w jednostce wojskowej. Oprócz takich przypadków emerytura wojskowa jest przyznawana również w przypadkach, gdy dana osoba działała w ruchu oporu – chodzi o działania zbrojne, gdy dana osoba walczyła przy boku armii sojuszniczej albo też w sytuacji, gdy dana osoba przebywała w jenieckim obozie lub była internowana. Są również takie sytuacje, w których mimo przepracowania w siłach zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej owych piętnastu lat, emerytura wojskowa się nie przysługuje. Chodzi mianowicie o takie sytuacje, w których dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za popełnienie przestępstwa przed faktem zwolnienia ze służby. Wszystkim pozostałym osobom, które przebywały w czynnej służbie wojskowej przez piętnaście lat prawo do wojskowej emerytury jak najbardziej się należy.

15 kwietnia 2013 | Kategoria: Emerytury, OFE
Tagi: , , , , ,
kwi 01

Otwarte Fundusze Emerytalne – dlaczego okazały się klapą? Jeszcze nie tak niedawno polskim emerytom należne pieniądze wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych – jednostka budżetowa, która zarządzał i do tej pory zarządza większością składek emerytalnych odprowadzanych przez pracodawców w imieniu pracowników. Nie była to może idealna maszynka do wypłaty emerytalnej – bardzo często była dofinansowana z budżetu państwa, ale dopóki pracujących było więcej niż emerytów wszystko się świetnie układało. Jednak po przejściu polskiej gospodarki z zarządzanej centralnie na gospodarkę rynkową wielu specjalistów wykazało, że sposób zarządzania funduszami emerytalnymi, jakie są przekazywane do ZUS po pierwsze nie jest sprawiedliwe, gdyż nikt tak naprawdę nie wie ile pieniędzy w jego imieniu jest przekazywanych do ZUS, a po drugie nie wie ile dostanie emerytury i czy ta emerytura wystarczy mu do życia. Opracowano więc reformę emerytalną, która na podstawie ustawy z 28 sierpnia 1997 roku powołała do życia Otwarte Fundusze Emerytalne. Nie wielu chyba pamięta te spoty reklamowe, które zachwalały reformę – staruszkowie pod palmami itp. Dość szybko się okazało, że rozwiązanie jakie przyjęto nie jest do końca przemyślane. Nikt nie pomyślał nad tym, żeby finanse jakie były przekazywane do OFE były inwestowane w taki sposób by zysk był jak największy. Okazało się, że OFE najchętniej inwestowały pieniądze w Obligacje Państwa, więc zyski były niewielkie. Ale bombą okazało się oświadczenie OFE, że pieniędzy na emerytury starczy im tylko na 10 lat. To wszystko spowodowało, że fundusze te stały się niepotrzebne.

1 kwietnia 2013 | Kategoria: OFE
Tagi: , , , ,
mar 29

Nowy pomysł, nowe obawy Pomysł jest dosyć świeży i jeszcze wywołuje wśród Polaków gorące dyskusje. Chodzi mianowicie o najnowszą reformę emerytalną, która podwyższa wiek emerytalny oraz ogranicza pewne obowiązujące dotychczas przywileje. Podstawowym założeniem tejże reformy jest podwyższenie wieku emerytalnego do 67 lat. Dotyczy to zarówno mężczyzn jak i kobiet. Podwyższanie wieku emerytalnego będzie następować stopniowo. Począwszy od roku 2013 co 4 miesiące, wiek emerytalny ma być podnoszony o 1 miesiąc. W ten sposób mężczyźni osiągną wiek emerytalny 67 w roku 2020, a kobiety w roku 2040. Na chwilę obecną reforma ta nie dotyczy więc kobiet, które mają obecnie 59 lat oraz mężczyzn, którzy ukończyli już 64 rok życia. Reforma przewiduje również możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę, gdy kobieta osiągnie 62 rok życia i posiada co najmniej 35 lat stażu ubezpieczeniowego. Dla mężczyzn ten wiek wynosi 65 lat oraz 40 lat stażu ubezpieczeniowego. Oczywiście do czasu osiągnięcia pełnego wieku emerytalnego kwota wypłacanych świadczeń jest nieco niższa. Wysokość emerytury w tym okresie wynosiłaby 50 procent całości świadczenia. Niewątpliwie jednak obywatelom polskim te zmiany nie są w smak. Cóż jednak pozostaje jak je zaakceptować, gdyż jakiekolwiek protesty w tej sytuacji nie mają najmniejszego sensu.

29 marca 2013 | Kategoria: OFE
Tagi: , , , , ,
mar 08

Dziedziczenie z OFE Każda osoba przystępująca do któregoś z Otwartych Funduszy Emerytalnych gromadzi środki na swoim indywidualnym koncie. Środki te przyjmują postać jednostek uczestnictwa i mają one swoją określoną wartość, zależnie od aktualnego notowania danego funduszu. Jeśli ktoś gromadzi środki na koncie w OFE, to po osiągnięciu wieku emerytalnego może dostawać z tego tytułu pewną kwotę świadczenia comiesięcznego. Tak to przynajmniej wygląda w założeniach. Jednakże bywa sytuacja, w której dana osoba nie dożywa wieku emerytalnego. W takiej sytuacji działa oczywiście prawo spadkowe, chyba że dana osoba w deklaracji przystąpienia do OFE wskaże odpowiednich beneficjentów. W większości przypadków tak właśnie jest. Tych beneficjentów lub beneficjenta można dowolnie zmieniać w trakcie trwania umowy pomiędzy daną osobą i OFE. Jak jednak wygląda wypłata świadczenia dla osoby uposażonej? Zasadniczo nie jest tak, iż są to wypłacane pieniądze, ale jednostki uczestnictwa, które dana osoba zgromadziła na swoim koncie zostają przelane na konto osoby uposażonej. Można skorzystać z opcji przelania jednostek uczestnictwa do funduszu emerytalnego, z którym osoba uposażona ma podpisaną umowę albo też dany fundusz otwiera dla tej osoby konto u siebie. W tym przypadku wystarczy transfer jednostek uczestnictwa w ramach jednego Otwartego Funduszu Emerytalnego.

8 marca 2013 | Kategoria: OFE
Tagi: , , , ,