>

Otwarte Fundusze Emerytalne

Nasza przyszłość?

Wpisy z Kwiecień, 2013

kwi 15

Emerytura dla żołnierza Podobnie jak w przypadku policji, tak też w przypadku wojskowych, emerytura jest przyznawana na specjalnych warunkach. Przede wszystkim należy zapytać się komu takie świadczenia mogą być przyznane. Podstawowym kryterium do przyznania wojskowej emerytury jest co najmniej piętnaście lat służby w siłach zbrojnych RP. Jeśli dana osoba umrze, świadczenia te może otrzymać najbliższa rodzina żołnierza. Owe piętnaście lat nie oznacza wcale, że emerytura przysługuje się jedynie osobie stacjonującej przez cały czas w jednostce wojskowej. Oprócz takich przypadków emerytura wojskowa jest przyznawana również w przypadkach, gdy dana osoba działała w ruchu oporu – chodzi o działania zbrojne, gdy dana osoba walczyła przy boku armii sojuszniczej albo też w sytuacji, gdy dana osoba przebywała w jenieckim obozie lub była internowana. Są również takie sytuacje, w których mimo przepracowania w siłach zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej owych piętnastu lat, emerytura wojskowa się nie przysługuje. Chodzi mianowicie o takie sytuacje, w których dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za popełnienie przestępstwa przed faktem zwolnienia ze służby. Wszystkim pozostałym osobom, które przebywały w czynnej służbie wojskowej przez piętnaście lat prawo do wojskowej emerytury jak najbardziej się należy.

15 kwietnia 2013 | Kategoria: Emerytury, OFE
Tagi: , , , , ,
kwi 09

Jaki system takie emerytury Chyba już nikt w naszym kraju nie marzy o tym, że jego emerytura będzie pozwalała mu, tak jak emerytowi niemieckiemu na zwiedzanie świata, na realizowaniu swoich marzeń. A takie obrazy były przedstawiane w niejednym medium jeszcze nie tak dawno w roku 1997, kiedy była wprowadzana przez rząd Jerzego Buzka reforma emerytalna. Samo założenie tej reformy było całkiem dobre – każdy miał mieć indywidualne konto emerytalne i na nim byłyby odkładane pieniądze na przyszłą emeryturę. Wysokość przyszłej emerytury była by uzależniona od wysokości składek, długości okresu składkowego i oczywiście od jakości zarządzania tymi pieniędzmi. Jednak dla zarządzania naszymi pieniędzmi powołano twór, który już raz próbowano w Chile i nie bardzo to wyszło. Otwarty Fundusz Emerytalny miał być zarządzany przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne, które najczęściej należały do banków. Jak to w świecie finansów bywa w przepisach ustawy było więcej zabezpieczenia interesów właśnie PTE jak ubezpieczonych. Do najbardziej kontrowersyjnych należało o, że nie było w nich zawarte nic co by określało długość okresu wypłacania świadczeń emerytalnych. Ponadto niezależnie od efektów finansowych PTE mogą sobie wypłacać całkiem spore sumy z tytułu obsługi kont, prowizji oraz kosztów jakie ponoszą. Tak naprawdę więc nie są zmuszone do dobrego zarządzania powierzonymi pieniędzmi.

9 kwietnia 2013 | Kategoria: Wady i zalety
Tagi: , , , ,
kwi 01

Emerytura Każdy człowiek, który to pracuje zdaje sobie sprawę, że część jego pieniędzy jest przeznaczana na emeryturę, czyli na czas w którym to nie jesteśmy zdolni już do wykonywania danego zawodu, oraz pracy na rynku. Z tego też względu warto wyjaśnić że emerytura jest niekiedy zwana także jako renta starcza i oznacza ona świadczenie pieniężne, które to ma na swym głównym celu zabezpieczenie bytu na starość. Taka emerytura jest więc przeznaczona dla tych osób, które to mają podeszły wiek, dlatego też nie są już zdolne do wykonywania pracy zarobkowej. Warto także wspomnieć, że emerytura jest dla tych osób, które to nie mają zdolności do podjęcia pracy zarobkowej. Dodatkowo warto wspomnieć, ze dotyczy ona także tych osób, które to ją utraciły w znacznym stopniu, a dodatkowo nie mają żadnych możliwości, które to gwarantują im utrzymanie się. Wiek przechodzenia na emeryturę jest bardzo różnorodny, jednakże najniższy jest on a Rosji oraz na Ukrainie. Z kolei najwyższy wiek emerytalny jest w Norwegii. Polska leży pośrodku, ejdnakże warto powiedzieć, że ostatnio także w naszym państwie podniesiono wiek emerytarny. To budzi proteksty naszych pracowników, którzy walczą o przywrócenie dawnego wieku emerytalnego. Jednakze rząd bardzo niechętnie podchodzi do tego zagadnienia, dlatego też mamy do czynienia ze strajkami.

1 kwietnia 2013 | Kategoria: Emerytury
Tagi: , , , ,
kwi 01

Otwarte Fundusze Emerytalne – dlaczego okazały się klapą? Jeszcze nie tak niedawno polskim emerytom należne pieniądze wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych – jednostka budżetowa, która zarządzał i do tej pory zarządza większością składek emerytalnych odprowadzanych przez pracodawców w imieniu pracowników. Nie była to może idealna maszynka do wypłaty emerytalnej – bardzo często była dofinansowana z budżetu państwa, ale dopóki pracujących było więcej niż emerytów wszystko się świetnie układało. Jednak po przejściu polskiej gospodarki z zarządzanej centralnie na gospodarkę rynkową wielu specjalistów wykazało, że sposób zarządzania funduszami emerytalnymi, jakie są przekazywane do ZUS po pierwsze nie jest sprawiedliwe, gdyż nikt tak naprawdę nie wie ile pieniędzy w jego imieniu jest przekazywanych do ZUS, a po drugie nie wie ile dostanie emerytury i czy ta emerytura wystarczy mu do życia. Opracowano więc reformę emerytalną, która na podstawie ustawy z 28 sierpnia 1997 roku powołała do życia Otwarte Fundusze Emerytalne. Nie wielu chyba pamięta te spoty reklamowe, które zachwalały reformę – staruszkowie pod palmami itp. Dość szybko się okazało, że rozwiązanie jakie przyjęto nie jest do końca przemyślane. Nikt nie pomyślał nad tym, żeby finanse jakie były przekazywane do OFE były inwestowane w taki sposób by zysk był jak największy. Okazało się, że OFE najchętniej inwestowały pieniądze w Obligacje Państwa, więc zyski były niewielkie. Ale bombą okazało się oświadczenie OFE, że pieniędzy na emerytury starczy im tylko na 10 lat. To wszystko spowodowało, że fundusze te stały się niepotrzebne.

1 kwietnia 2013 | Kategoria: OFE
Tagi: , , , ,