>

Otwarte Fundusze Emerytalne

Nasza przyszłość?

Wpisy z Marzec, 2013

mar 29

Nowy pomysł, nowe obawy Pomysł jest dosyć świeży i jeszcze wywołuje wśród Polaków gorące dyskusje. Chodzi mianowicie o najnowszą reformę emerytalną, która podwyższa wiek emerytalny oraz ogranicza pewne obowiązujące dotychczas przywileje. Podstawowym założeniem tejże reformy jest podwyższenie wieku emerytalnego do 67 lat. Dotyczy to zarówno mężczyzn jak i kobiet. Podwyższanie wieku emerytalnego będzie następować stopniowo. Począwszy od roku 2013 co 4 miesiące, wiek emerytalny ma być podnoszony o 1 miesiąc. W ten sposób mężczyźni osiągną wiek emerytalny 67 w roku 2020, a kobiety w roku 2040. Na chwilę obecną reforma ta nie dotyczy więc kobiet, które mają obecnie 59 lat oraz mężczyzn, którzy ukończyli już 64 rok życia. Reforma przewiduje również możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę, gdy kobieta osiągnie 62 rok życia i posiada co najmniej 35 lat stażu ubezpieczeniowego. Dla mężczyzn ten wiek wynosi 65 lat oraz 40 lat stażu ubezpieczeniowego. Oczywiście do czasu osiągnięcia pełnego wieku emerytalnego kwota wypłacanych świadczeń jest nieco niższa. Wysokość emerytury w tym okresie wynosiłaby 50 procent całości świadczenia. Niewątpliwie jednak obywatelom polskim te zmiany nie są w smak. Cóż jednak pozostaje jak je zaakceptować, gdyż jakiekolwiek protesty w tej sytuacji nie mają najmniejszego sensu.

29 marca 2013 | Kategoria: OFE
Tagi: , , , , ,
mar 28

Zarządzanie funduszem Z samego założenia Otwarte Fundusze Emerytalne miały być źródłem dochodów Polaków na przyszłej emeryturze. Miało to być nieco więcej niż z ZUS-u, ale oczywiście nie na tyle, by móc spać spokojnie. Tak różowo to wyglądało to jedynie w telewizyjnych reklamach. Faktycznie to na tym całym procederze bardzo duże dochody uzyskiwały Polskie Towarzystwa Emerytalne. Część składek, które trafiały do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, miało i trafiało na konta poszczególnych klientów. Jednakże znaczna część tych składek była i jest pochłaniana przez opłaty na rzecz zarządzania konkretnym funduszem. Z założenia opłaty te były i są nieco inne w każdym z funduszy i wraz z upływem czasu od podpisania przez klienta umowy, te składki na zarządzanie powinny stopniowo maleć. Czy jednak w tej sytuacji, kiedy przyszłość istnienia wszystkich Otwartych Funduszy Emerytalnych jest zagrożona, te wszystkie opłaty na zarządzanie mają sens? Dla samych funduszy i osób tam pracujących na pewno, ale z punktu widzenia klienta, może on się poczuć zdecydowanie wyprowadzony w pole. Jego pieniądze, które miały zarabiać na jego emeryturę zostały roztrwonione na jakieś opłaty za zarządzanie, kupowanie jednostek, z których w tej chwili niewiele wynika, a do tego być może wszystkie te środki, które są zgromadzone na jego koncie wrócą ponownie do ZUS-u.

28 marca 2013 | Kategoria: Emerytury
Tagi: , , , ,
mar 20

Dlaczego OFE nie działa jak należy? Naszymi składkami emerytalnymi od roku 1997, na mocy ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych zarządzają do spółki Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Powszechne Towarzystwa Emerytalne. Wprowadzony system przez rząd profesora Jerzego Buzka miał zastąpić niewydajny system odziedziczony z poprzedniego systemu gospodarczo społecznego. Zmiana ta miała spowodować, ze system byłby bardziej przejrzysty również dla osób ubezpieczonych. Każdy ubezpieczony miał mieć założone konto na które byłyby przelewane pieniądze ze składek emerytalnych, a zarządzający OFE mieli zadbać by pieniądze te były jak najlepiej inwestowane. Wysokość emerytury miały być zależne wg nowej reformy nie tylko od długości odkładania składek, ale również od tego ile faktycznie zarabiało się przez cały okres zatrudnienia, a nie tylko od ostatnich lat lub tez miesięcy. Niestety, oprócz zmiany systemu, zapomniano o tym, że trzeba również zwiększyć nie tylko ilość zarządzających składkami, ale również podnieść wysokość samych składek. Ponadto nikt nie zadbał o to, żeby ubezpieczeni mieli również wpływ na to co się z pieniędzmi dzieje. Towarzystwa zarządzające OFE bardzo często szły po najmniejszej linii oporu i zamiast inwestować lokowali pieniądze w Obligacjach Skarbu Państwa. Działo się tak dlatego, że niezależnie od wyników jakie przynosiło inwestowanie, PTE mogły sobie wypłacać prowizje za prowadzenie kont, za wykonywanie operacji.

20 marca 2013 | Kategoria: Przyszłość
Tagi: , , , ,
mar 09

Świetlany początek Gdy pod koniec ubiegłego stulecia na nasz polski rynek zaczęły wchodzić Otwarte Fundusze Emerytalne, przed Polakami kreśliła się świetlana przyszłość. Jednakże dzisiaj, jak dobrze wiemy, były to marzenia pisane palcem po wodzie. Zaczęło się w roku 1997, kiedy to powstała Ustawa o Funduszach Emerytalnych. Sama reforma zaczęła funkcjonować dwa lata później, w roku 1999. Każdy Otwarty Fundusz Emerytalny był prowadzony przez podmiot o nazwie Powszechne Towarzystwo Emerytalne. Wszystkie osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1968 roku, miały obowiązek przystąpienia do któregoś z OFE. Także ci, którzy wcześniej się urodzili mogli to zrobić, ale w ich przypadku nie było to obowiązkowe. Zatem ci, którzy pozostali przy starym systemie, zrobili dobry ruch. Tak przynajmniej się wydaje z perspektywy czasu. Od początku wydawało się, że powstanie OFE to bardzo dobry pomysł. Ci, którzy mieli już dość ZUS -u i z obawą patrzeli na swoje przyszłe emerytury, teraz mieli wielką nadzieję, że będzie lepiej. I na początku tak było. Wydawało się, że OFE będzie tym produktem, który pozwoli obywatelom na znacznie większe świadczenia emerytalne niż te z ZUS-u. Jednakże już po kilku latach czar prysł i okazało się, że z tej mąki dobrego chleba nie będzie. Na chwilę obecną trudno jest powiedzieć czy OFE w ogóle jeszcze przetrwa na polskim rynku.

9 marca 2013 | Kategoria: ZUS
Tagi: , , , ,