>

Otwarte Fundusze Emerytalne

Nasza przyszłość?

Wpisy z Luty, 2013

lut 28

Wcześniejszy odpoczynek po pracy Pracujemy wiele lat i kiedy już zbliża się okres emerytalny, to tym bardziej chcemy jak najszybciej odpocząć od naszej pracy. Wiele osób decyduje się na skorzystanie z tzw. emerytury wcześniejszej. Od tego roku pewne przepisy dotyczące zasad przechodzenia na wcześniejszą emeryturę się nieco zmieniły. Wcześniej było nieco trudniej. Od tego roku bowiem weszła pewna bardzo istotna zmiana. Aby mieć prawo do wcześniejszej emerytury, nie trzeba już rozwiązywać swojego dotychczasowego stosunku pracy. Jeśli ktoś przez całe życie pracował na umowę etatową, to nie ma to aż takiego znaczenia jak w przypadku osób, które pracowały na inne umowy. Pojęcie to dotyczy tych umów, w wyniku których nie były wystawiane świadectwa pracy oraz specjalne świadectwa potwierdzające pracę w szczególnie trudnych warunkach. Wcześniejsza emerytura przysługuje się osobom, które złożą odpowiednie dokumenty, w tym głównie wniosek przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Można jeszcze mówić o emeryturze częściowej. W tym przypadku osoba starająca się o takie świadczenie powinna przede wszystkim udokumentować co najmniej 35 lat okresu składkowego i nieskładkowego. Z pewnością i z tej możliwości korzysta obecnie bardzo dużo osób. Oczywiście nie wszystkie osoby mają przyznane te świadczenia i na korzystną decyzję trzeba czasem czekać bardzo długo.

28 lutego 2013 | Kategoria: OFE
Tagi: , , , ,
lut 16

Wyższa emerytura Niektóre osoby, które obecnie wchodzą w wiek emerytalny, mają szansę, aby otrzymać nieco większe świadczenia. Do tych osób wliczają się dwie kategorie. Pierwsza z nich to osoby, które urodziły się do dnia 31.12. 1948. i są uprawnione do emerytur wcześniejszych. Jeśli po przyznaniu tejże wcześniejszej emerytury, osoby te nadal będą przez co najmniej 30 miesięcy podlegać społecznemu ubezpieczeniu, mają prawo do wyższej emerytury. Druga kategoria ludzi to kobiety urodzone po 1 stycznia 1949 roku. Jeśli te kobiety zdecydują się przejść na wcześniejszą emeryturę obliczaną na dotychczasowych zasadach, to w wieku lat 60 mogą się starać o pełny wymiar emerytalny z tytuły osiągniętego wieku. Jest to niewątpliwie szansa dla tych ludzi, aby mieć nieco większe świadczenia i jak pokazują statystyki, większość osób stara się raczej korzystać z tych przywilejów. Wszakże nikt chyba nie podaruje za darmo swoich dochodów, które były ciężko wypracowane przez wiele lat. Ta sytuacja dotyczy oczywiście osób starszych. W przyszłości wątpliwe jest, aby było możliwe ubieganie się o wyższe stawki emerytur. Wszakże polityka emerytalna państwa dąży do tego, aby świadczenia po uzyskaniu odpowiedniego wieku wcale nie były aż tak wysokie. Dąży się bowiem do tego, aby skłonić ludzi do dodatkowego oszczędzania na czasy emerytalne.

16 lutego 2013 | Kategoria: Emerytury
Tagi: , , , ,
lut 13

Dlaczego właśnie OFE? Niewątpliwie, każdy kto przepracował odpowiednią ilość lat powinien otrzymać emeryturę, która powinna być w takiej wysokości, by pozwoliła nie tylko na przeżycie, ale na godne życie. Emerytura powinna być gwarantowana przez Państwo i niezbywalnym prawem każdego, kto wykonuje pracę, podczas której były opłacane składki emerytalne. W Polsce do 1997 roku, gromadzeniem, zarządzaniem składek emerytalnych oraz wypłacaniem emerytur zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który jednak z różnych przyczyn nie był tak wydajny jak by się chciało. Nad zmianami systemu emerytalnego w naszym kraju pracowano już na długo przed rokiem 1997. Były różne propozycje, jednak rząd prof. Jerzego Buzka popierany przez parlamentarzystów z AWS zdecydowało się na model chilijski, w którym elementem wspomożenia ZUS miały być Otwarte Fundusze Emerytalne, które miały tworzyć II filar obowiązkowy dla wszystkich zatrudnionych, którzy urodzili się po roku 1968, oraz III filar dobrowolny dla każdego ubezpieczonego. Większość z OFE jakie powstały w naszym kraju były związane z instytucjami bankowymi. Od początku były nastawione nie na dbanie o ubezpieczonego, ale o gromadzenie własnego zysku. Świadczy o tym choćby zapis, że niezależnie od zysku OFE miały sobie wypłacać odpowiednie prowizje i pokrywać swoje koszty, które oczywiście nie były małe. Dlaczego więc zdecydowano się na takie rozwiązanie, tego chyba nikt nie powie głośno.

13 lutego 2013 | Kategoria: ZUS
Tagi: , , , ,
lut 11

Co dalej z OFE? Kiedy rząd Jerzego Buzka opracowywał elementy reformy emerytalnej, zdawało się, że zapożyczony z Chile sposób na zarządzanie funduszami emerytalnymi będzie najlepszym rozwiązaniem dla przyszłych polskich emerytów. Reformę wprowadzono przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku. Na podstawie tych przepisów powołano Otwarte Fundusze Emerytalne tworzące II filar obowiązkowy dla każdego, który urodzony był po roku 1968 oraz III filar – jako opcja, która miała pozwolić na odłożenie większej ilości pieniędzy na przyszłą emeryturę. Założenie było takie, że każdemu ubezpieczonemu w OFE zakładano indywidualne konta, na których jego składka byłaby odkładana i po odliczeniu kosztów w całości miała być odpowiednio inwestowana, by przyniosła jak największe zyski. Każdy raz w roku miał otrzymać wyciąg, w którym OFE, do którego należał miło informować go ile pieniędzy ma na swoim koncie, jaka jest stopa wzrostu jego funduszy. Szybko się jednak okazało, że pieniądze, które wpływają do funduszy jest jakoś dziwnie mało. Wielu stwierdziło również, że większe zyski byłyby gdyby te pieniądze osobiście zainwestowali w fundusze inwestycyjne, czy nawet w akcje. Ponadto niepokojące sygnały płynęły ze strony rządu, który dąży do ograniczenia roli OFE, a nawet do ich całkowitej likwidacji i powierzenia naszych emerytur dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Czy to już więc jest koniec reformy emerytalnej i OFE?

11 lutego 2013 | Kategoria: Emerytury
Tagi: , , , ,