>

Otwarte Fundusze Emerytalne

Nasza przyszłość?

Wpisy z Styczeń, 2013

sty 27

Nieco więcej Każdy z nas, gdy nadejdzie wiek emerytalny, chciałby mieć nieco więcej. Najlepiej by było, gdyby wysokość emerytury pozwalała zaspokoić podstawowe potrzeby, a do tego również starczało na co najmniej odrobinę szaleństwa. Niestety, ale rzeczywistość polskich emerytów nie jawi się aż w tak różowych kolorach. Jednakże czasem jest możliwość na nieco wyższe świadczenia niż pierwotnie zakładano. Jeżeli bowiem po otrzymaniu decyzji potwierdzającej wysokość otrzymywanego świadczenia okaże się, że jest szansa na nieco więcej, gdyż pewien okres składkowy nie został uwzględniony, to możemy wnioskować o przeliczenie naszego świadczenia. W pewnych sytuacjach jest możliwe przyznanie całkiem nowej emerytury, co nie jest równoznaczne z jej przeliczeniem i jest to całkiem inna sytuacja. W takim przypadku należy złożyć odpowiednie dokumenty w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a jeśli wszystkie one będą potwierdzały słuszność wnioskodawcy, to z pewnością emerytura na lepszych dla nas warunkach zostanie nam przyznana. Może się to wydać komuś trochę skomplikowanym procesem, aczkolwiek w rzeczywistości takim nie jest. Co więcej, odnośnie przeliczania emerytury, proces ten nie jest wcale tak rzadko stosowany. Czasem bowiem w ZUS-ie albo też u osoby zainteresowanej jest trochę bałaganu, który po pewnym czasie należy nieco uporządkować.

27 stycznia 2013 | Kategoria: Emerytury
Tagi: , , , ,
sty 23

Czy warto liczyć na dobre emerytury z OFE? Każdy kto pracuje, liczy na to, że po zakończeniu pracy otrzyma godne zaopatrzenie emerytalne. Taki status miała gwarantować reforma emerytalna przeprowadzona w roku 1997. Na jej podstawie nasza składka emerytalna była podzielona pomiędzy Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który już wcześniej zajmował się zarządzaniem pieniędzmi ze składek oraz nowy twór jaki stworzono czyli Otwarty Fundusz Emerytalny. Składki jakie trafiają do OFE miałby być przelewane na konta indywidualne prowadzone przez jedno z wielu powstałych Powszechnych Towarzystw Emerytalnych (PTE). To tak dokładnie PTE był powołany do zarządzania OFE. Jego pracownicy mieli i mają dbać o to, by pieniądze, które są przelewane na nasze konta rosły w sposób pozwalający na otrzymywanie wysokich emerytur w przyszłości. Jednak brak odpowiednich przepisów sprawiły, że tak naprawdę PTE nie miały w interesie pomnażania naszych pieniędzy na przyszłe emerytury. Niezależnie bowiem od tego jaki zysk osiągnęły mogły i w dalszym ciągu mogą z naszych składek pobierać opłaty za prowadzenie kont, na wypłaty dla swoich pracowników, czy też prowizje za wszelkie operacje finansowe, które są przeprowadzane z naszych indywidualnych kont. A jednocześnie żaden z ubezpieczonych nie ma wpływu na to co, w jaki sposób jego pieniądze są inwestowane. Jeśli ktoś więc w dalszym ciągu liczy na to, że dostanie wysoką emeryturę z OFE, to jest niepoprawnym marzycielem.

23 stycznia 2013 | Kategoria: Wady i zalety
Tagi: , , , ,
sty 23

Komu jest potrzebne OFE? Od kilkunastu miesięcy wiele się słyszy o naszych emeryturach. Już nikt nie mówi, że będziemy otrzymywać wysokie emerytury takie jak emeryci niemieccy, czy też norwescy. Każdy się zastanawia, czy jego emerytura będzie na tyle wysoka, żeby po prostu przeżyć godnie miesiąc. Wszystko to wiąże się z brakiem odpowiedniego zarządzania naszymi składkami odprowadzanymi częściowo do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a częściowo do Otwartych Funduszów Emerytalnych. OFE zostały przecież powołane ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 roku i miały w drugim filarze wspomóc niedomagający ZUS. Na indywidualnych kontach zakładanych każdemu, kto rozpoczął pracę miały być odkładane pieniądze i te pieniądze miały być inwestowane. Szybko się jednak okazało, że ze składek które ZUS odprowadzał do OFE przede wszystkim pokrywano koszt funkcjonowania funduszy, a potem co zostało inwestowano najczęściej w niskooprocentowane Obligacje Skarbu Państwa. Przez to szybko okazało się, że niestety ale na kontach jest zgromadzone niewiele pieniędzy, których nawet jeśli wierzyć zarządom Funduszy wystarczy jedynie na dziesięć lat wypłacania. Po co więc takie Fundusze przyszłym emerytom? Każdy z nas odkładając pieniądze, a przede wszystkim zawierając umowy z OFE wierzył, że te pieniądze będą mądrze inwestowane, a nie zapewniały jedynie członkom zarządu tych Funduszy lukratywne posady i pieniądze w okrągłych sumach wpływających na ich konta.

23 stycznia 2013 | Kategoria: OFE
Tagi: , , , ,
sty 16

Komu tak naprawdę potrzebne jest OFE Kiedy w roku 1997 rząd Jerzego Buzka powoływał Otwarty Fundusz Emerytalny, który miał zarządzać naszymi przyszłymi emeryturami wielu uważało, że to jest całkiem niezła propozycja i w końcu również my będziemy otrzymywać godne emerytury, tak wysokie jakie były odprowadzane nasze składki. Szybko jednak się to okazało mrzonką. OFE zamiast być pomocą dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zarządzaniu składkami emerytalnymi szybko okazał się całkiem sporym obciążeniem dla budżetu. Okazało się bowiem, że oprócz powołania OFE, tak naprawdę nie zmieniono nic. Składka emerytalna pozostała na niezmienionym poziomie, a przywileje emerytalne niektórych grup zawodowych powodowały, że pieniądze jakie zakłady przelewały w ramach składek emerytalnych zamiast na konta trafiały do obecnych emerytów. Na odkładanie na przyszłe emerytury brakowało pieniędzy, więc należności wobec OFE pokrywało państwo częściowo z wpływów z prywatyzacji, a częściowo powiększało to dług publiczny. Im więc więcej pieniędzy jest przeznaczanych dla OFE tym większy jest nasz dług publiczny, a więc istnieje realna obawa, że przekroczy się ustawową granicę deficytu budżetowego i trzeba będzie zredukować nie tylko dług, ale również wiele świadczeń wypłacanych z budżetu, a więc również emerytury. Może więc trzeba zamknąć OFE i opracować coś nowego, skorzystać z doświadczeń innych państw, w których systemy takie działają?

16 stycznia 2013 | Kategoria: ZUS
Tagi: , , , , ,