>

Otwarte Fundusze Emerytalne

Nasza przyszłość?

Wpisy z Grudzień, 2012

gru 31

Ucieczka w odpoczynek W polskim systemie emerytalnym istnieje taka formuła jak emerytura pomostowa. Nie przysługuje ona oczywiście wszystkim ludziom, ale jedynie wybranym, którzy spełniają określone warunki. Zasadniczo z tego typu świadczeń mogą korzystać osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1948 roku, a wiek który osiągnęły wynosi odpowiednio 55 lat dla kobiet i 60 dla mężczyzn. Bardzo ważnym aspektem w takiej sytuacji jest również wykazanie faktu, iż przez pewien czas i to wcale nie musi być cały okres zatrudnienia, pracował on/ona w warunkach trudnych i szkodliwych. Co można zatem uznać za owe warunki szkodliwe? Przede wszystkim chodzi o wykonywanie ciężkiej pracy w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego, związane z bardzo dużym obciążeniem statycznym, prace w kanałach podziemnych czy też prace garbarskie. Można też do tych warunków zaliczyć pracę w trudnym mikroklimacie. Okres, którym dana osoba powinna się w tej sytuacji wykazać to co najmniej 15 lat. Okres składkowy i nieskładkowy musi wynosić co najmniej 20 lat dla kobiet oraz 25 dla panów. Jeśli ten okres krótszy, przejście na emeryturę pomostową nie jest możliwe. Z tej procedury skorzystało już w Polsce bardzo wiele osób. Jest to w sposób szczególny kojarzone z górnictwem, aczkolwiek nie ogranicza się jedynie do tego zawodu. Emerytura pomostowa przysługuje większej grupie zawodowej.

31 grudnia 2012 | Kategoria: Przyszłość
Tagi: , , , ,
gru 30

Rolnik na emeryturze Nikomu chyba nie trzeba udowadniać, że praca rolnika jest bardzo ciężką i też należy mu się za nią godziwa emerytura po osiągnięciu określonego wieku. I tak też jest, o ile oczywiście dany rolnik jest ubezpieczony w KRUS-ie. Jest to swoisty odpowiednik ZUS- u. Taka emerytura może zostać przyznana osobie, która po pierwsze osiągnęła określony wiek emerytalny i jednocześnie też podlegał rolniczemu ubezpieczeniu przez okres co najmniej 25 lat. Emerytura z KRUS- u może również przysługiwać osobie blisko spokrewnionej rolnikowi, która po nim dziedziczy. W ustawie mamy jeszcze jeden zapis, który skutkuje możliwością przyznania emerytury rolniczej. W tym przypadku muszą być bezwzględnie spełnione trzy warunki naraz. Przede wszystkim dana osoba musi osiągnąć wiek 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn. Drugi warunek, który trzeba spełnić to okres podlegania ubezpieczeniu, który musi wynosić co najmniej trzydzieści lat. Ostatnim z warunków do tego, aby otrzymać emeryturę rolniczą jest zaprzestanie gospodarowania na roli w sensie zaprzestania działalności rolniczej. W przypadku emerytur rolniczych mamy również możliwość przejścia na wcześniejsze świadczenia, ale w ubiegłym roku zostały wprowadzone w tej kwestii pewne ograniczenia. Do wcześniejszej emerytury mają prawo osoby, które wcześniej wymienione warunki spełnią do końca 2017 roku.

30 grudnia 2012 | Kategoria: Przyszłość, Wady i zalety
Tagi: , , , ,
gru 22

OFE – niespełnione nadzieje Niejeden Polak, kiedy przechodziliśmy do gospodarki rynkowej marzył o tym by, kiedy przejdzie na emeryturę będzie mógł się poczuć jak emeryt niemiecki, francuski, lub też inny europejski emeryt w gospodarce rynkowej. Szybko się jednak okazało, że system jaki został odziedziczony z poprzedniego okresu jest bardzo niewydajny. Nie dość, że przez cały czas dotowany jest przez Skarb Państwa, to jeszcze na dodatek w niedalekiej przyszłości mogło w nim zabraknąć pieniędzy na wypłacanie zasłużonych przecież emerytur. Trzeba było to zmienić i wielu specjalistów opracowywało swoje projekty, które miały uzdrowić powstałą sytuację. Niestety, z jakiś przyczyn rząd wybrał opcję, która się nie sprawdziła praktycznie nigdzie. Opracowano system, który opierał się w zasadzie na dwóch filarach. Składka emerytalne jaka była przekazywana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na mocy Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku miała zostać częściowo przekazywana do jednego z Otwartych Funduszy Emerytalnych. Co najdziwniejsze każdy, kto urodził się po roku 1968 musiał podpisać umowę z jednym z OFE na prowadzenie swojego indywidualnego konta. Żaden z tych kto podpisał umowę nie miał wpływu na co idą jego pieniądze. Cały koszt utrzymania OFE spadał na ubezpieczonych. Szybko się wiec okazało, że nie tylko nie dostaniemy wyższych emerytur, ale będzie się otrzymywało mniejsze pieniądze jak ci, którzy są objęci starym systemem.

22 grudnia 2012 | Kategoria: Wady i zalety
Tagi: , , , , ,
gru 14

Opłaty w OFE Każda firma, aby móc działać na rynku, musi czerpać jakieś zyski. Także Otwarte Fundusze Emerytalne, które pojawiły się na naszym rynku w roku 1999 muszą działać w taki sposób, aby generować zyski nie tylko dla swoich klientów, ale także dla siebie. Dlatego też część składek klientów danego funduszu jest przeznaczona na pewne opłaty. I tak możemy wyróżnić opłatę za zarządzanie, dystrybucyjną oraz opłatę dodatkową, jako zmienną część. Ta pierwsza z opłat jest uzależniona od tego, jak wielkie są aktywa danego funduszu. Do roku 2011 zależała też od pewnych limitów ustalanych przez fundusz. Opłata dystrybucyjna to nic innego jak swego rodzaju prowizja pobierana od każdej składki, która wpłynęła na indywidualne konto klienta. Od trzech lat większość funkcjonujących na polskim rynku Otwartych Funduszy Emerytalnych pobiera tę prowizję w wysokości 3,5%. Wyjątek stanowią jedynie Polsat oraz Allianz. Jest jeszcze dodatkowa część zmienna, której jednak może nie być. Jest to pewna wpłata dokonywana na rachunek premiowy i zależy ona od wyników inwestycji, jakie osiąga dany fundusz. Trzeba jasno powiedzieć, że opłaty, jakie pobierają poszczególne fundusze, nie są wprawdzie jakieś duże, ale z drugiej strony i tak klient może to znacznie odczuć, szczególnie w tych okresach, w których musi się liczyć z pewnymi stratami.

14 grudnia 2012 | Kategoria: Przyszłość, ZUS
Tagi: , , , ,